مکمل کاهش و کنترل وزن لین Forever Lean

0

مکمل کاهش و کنترل وزن لین Forever Lean

۲۱۹,۰۰۰ تومان

  • مانع جذب کالری ها از چربی و کربوهیدراتها می‌شود.
  • کرومیوم به تنظیم قند خون برای متابولیسمی طبیعی کمک می کند.
  • به طور موقتی مانع جذب کالری  از قند می‌شود.